Selam Privatskole har tilknyttet en tale – hørepædagog, der normalt er at træffe på skolen efter aftale.

Tale – hørepædagogens opgave er, at give vejledning og undervisning til børn med problemer på det tale- høremæssige område.

Det kan dreje sig om børn, der stammer, eller der kan være tale om børn med stemmevanskeligheder (hæshed), læsp, snøvl, utydelig eller forkert udtale, eller problemer med sætninger osv.

Til børn med hørevanskeligheder kan der gives undervisning i udtalekorrektion eller høretræning samt vejledning i forbindelse med anskaffelse og brug af diverse tekniske hjælpemidler.

Ingen børn henvises til eller undervises af tale- hørepædagogen uden forældrenes accept.

Kontakt skolens kontor for mere info.