Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Målsætning for Selam Privatskole


Børnenes skolegang er et fælles ansvar for skole og hjem. Selam Privatskolens elever, lærere vil i et forpligtende samarbejde virke for at udvikle elevernes alsidighed i et pædagogisk og miljø.

·          at undervisningen er præget af oplevelse og nysgerrighed.

·         at give en undervisning inden for børnehaveklassen - 9. klasse, som står mål med hvad der kræves af undervisningen i folkeskolen.

·         at det lokale, nationale og globale samfund inddrages i undervisning.

·         at undervisningsmiljøet udformes således, at der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger således, at alle får mulighed for at videreudvikle deres evner.

 

·         at undervisningen tilrettelægges således, at de enkelte fags egenart danner basis for tværfaglig indsigt og forståelse.

  

 Personlig udvikling

 

·         gennem en alsidig undervisning, at udvikle elevernes selvtillid, livsmod og kreativitet, identitet og handlingskompetence, evne til at stille spørgsmål, vurdere og tage stilling til forskellige opfattelser.

·         at udvikle elevernes sociale ansvarlighed og deres evne til at samarbejde.

·         at udvikle elevernes forståelse for egen og andre menneskers livssituation og kulturelle baggrund.
 

·         at udvikle eleverne til at være kritiske og kvalitetsbevidste brugere af de kulturelle tilbud i bred forstand og blive aktive og ansvarsbevidste medborgere lokalt og globalt.
 

·         at bibringe eleverne erkendelse af egne muligheder og viden om samfundets tilbud med henblik på valg af uddannelse og beskæftigelse.

Faglig udvikling

·         at fremme et grundlæggende fagligt fundament og give mulighed for faglig fordybelse.

·         at udvikle en høj grad af faglig kompetence såvel vidensmæssigt som færdighedsmæssigt gennem en vekselvirkning mellem fagdelt og tværfaglig undervisning.
 

·         at skabe lyst til at søge ny viden gennem eksperimenterende undervisning.

Praktisk sammenhæng

·         at atmosfæren på skolen er præget af venlighed, forståelse og gensidig respekt og at skolens hverdag bygger på åndsfrihed og demokrati.

·         at undervisningen er præget af oplevelse og nysgerrighed.

·         at det lokale, nationale og globale samfund inddrages i undervisning.

·         at undervisningsmiljøet udformes således, at der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger således, at alle får mulighed for at videreudvikle deres evner.

·         at undervisningen tilrettelægges således, at de enkelte fags egenart danner basis for tværfaglig indsigt og forståelse.